Scheidsrechters

Hockeywedstrijden fluiten; het hoort erbij. Toch?! Nee. Hockeyclub Etten-Leur wil het fluiten van wedstrijden zo leuk maken dat het juist niet als verplichting wordt gezien. Want laten we eerlijk zijn, een wedstrijd goed fluiten is ook topsport.

Onze uitgangspunten?

 • Alle wedstrijden op onze club moeten begeleid worden door scheidsrechters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team.
 • Structurele coaching en begeleiding vanaf de jeugd moet leiden tot continuïteit in het scheidsrechtersbestand en aanwas van vrijwillige clubscheidsrechters.
 • We moeten voldoen aan de verplichtingen die wij op arbitragegebied hebben richting de KNHB.

Wat doet Hockeyclub Etten-Leur voor haar (toekomstige) scheidsrechters?
1. Spelregelkennislijn
Het hockeyspel kunnen spelen, begint bij kennis van de regels. De KNHB heeft een speciale spelregelkennislijn ontwikkeld. Daarbij worden jeugdspelers zo vroeg mogelijk vertrouwd gemaakt met arbitrage in de breedste zin van het woord.

Voor diverse leeftijdscategorieën organiseren we bij Hockeyclub Etten-Leur spelregelavonden. Voor jeugdleden zijn deze veelal verplicht. Ben je aan de beurt? Dan ontvang je daarover vanzelf bericht.

2. Begeleiding
Beginnende scheidsrechters gooien we niet in het diepe. Vooral de eerste wedstrijden van een scheidsrechter zijn bepalend voor de motivatie! Daarom geven wij extra aandacht aan begeleiding in deze fase. We werken met scheidsrechtersbegeleiders en daarnaast streven we om nieuwe scheidsrechters op te stellen met een 'ervaren' fluiter. Je kunt ook altijd zelf begeleiding aanvragen als je dat wilt!

3. Opleidingen
Echt werk maken van je fluitkunsten? Dat juichen we toe. Een mogelijkheid is het volgen van een CS+ opleiding op onze club. Dit traject beslaat ongeveer een half seizoen en bestaat uit een theoretisch deel en het fluiten van wedstrijden in de praktijk, onder begeleiding van een ervaren collega, die hiervoor de cursus tot leercoach bij de KNHB heeft gevolgd. Dit traject wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

Vragen?
Vragen over het arbitrageplan of daaruit voortvloeiende acties? Neem dan contact op via [email protected].Clubscheidsrechters van Hockeyclub Etten-Leur fluiten in hun eigen polo.

Ik laat fluiten

Het idee van "Ik laat fluiten” is in 2019 als pilot uitgerold en immidels een vaste waarde geworden binnen HCEL, mede daarom is het als vast onderdeel in de deze revisie opgenomen in het VAP.

Ik laat fluiten houdt in dat spelers vanaf O-16 teams, welke zijn aangewezen voor een scheidsrechterbeurt hun scheidsrechtersbeurt mogen afkopen. Dit doen zij door een verzoek bij de arbitragecommissie (AC) in te dienen, welke dan op zoek gaat naar een passende vervanging voor de scheidsrechtersbeurt. Om dit in goede banen te leiden zijn er in overeenstemming met het bestuur een aantal "spelregels” opgesteld.

Hoe werkt het?

Het afkopen van een scheidsrechterbeurt kan alleen door facilitatie van de AC. Leden die graag extra wedstrijden willen fluiten geven dit door aan de AC (bij voorkeur aan het begin van het seizoen, de AC zal aan het begin van het seizoen een uitvraag naar de leden doen).
 • Leden die graag de wedstrijd afkopen geven dit door aan de AC met specificatie van wedstrijd, dag en tijdstip, ten laatste 2 weken voor het weekend van de wedstrijd. (Let op! Pilot 2022-2023)
 • Het ruilen van scheidsrechterbeurten, zonder dat er sprake is van betaling, kan natuurlijk nog steeds onderling geregeld worden. Een eventuele ruil moet standaard bij AC gemeld worden
 • De AC houdt naar eer en geweten een administratie bij om te voorkomen dat scheidsrechter extra beurten krijgen toebedeeld.

Regels

 1. Het laten overnemen van een fluitbeurt op zaterdag kost € 20,00 en op zondag € 30,00. Dit bedrag gaat volledig naar de vervanger.
 2. Indien je de fluitbeurt binnen 2 weken voorafgaande aan de wedstrijd aanbiedt, betaal jij respectievelijk € 25,00 voor een fluitbeurt op zaterdag en € 35,00 op zondag. Van dit bedrag gaat € 5,00 naar Make-A-Wish.
 3. Het afkopen van een scheidsrechterbeurt kost €20,- (op zaterdag) en €30,- (op zondag), de gehele opbrengst gaat naar de vervanger.
 4. Indien men een last minute aanvraag indient (minder dan 2 weken voorafgaande aan de wedstrijd), zijn de kosten €25,- (op zaterdag) en €35,- (op zondag) indien een vervanger gevonden wordt. Daarvan gaan €20,- (op zaterdag) en €30,- (op zondag) naar de vervanger, €5,- naar de club (het bestuur heeft er voor gekozen om dit aan "make a wish” te doneren).
 5. Zodra een wedstrijd is aangeboden bij ik laat fluiten, gaat de door de AC aangedragen kandidaat altijd voor op elke andere vervanger.
 6. De aanvrager en vervanger regelen onderling de betaling voor de wedstrijd (Let op! Pilot 2022-2023)
 7. Zolang er geen vervanger is gevonden is de aanvrager verantwoordelijk voor de scheidsrechterbeurt.
 8. Voor de vervanger gelden de algemeen geldende regels omtrent een scheidsrechterbeurt.
 9. De betaalde vervanger is zelf verantwoordelijk een vervanger te vinden indien men plots niet kan.

Pilot

 1. Het aanmelden (afkopen) van een scheidsrechtersbeurt kan enkel via het daarvoor beschikbare formulier via de volgende link: Aanvraagformulier afkopen scheidsrechtersbeurt "Ik laat fluiten".
 2. Enkel volledig, juiste, ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 3. Indien er geen reactie komt vanuit de AC, mag de afkopende scheidsrechter ervanuit gaan dat de AC nog steeds opzoek is naar een passende vervanger.
 4. Indien er een passende vervanger gevonden is, krijgt de afkopende scheidsrechter een app met daarin een betaalverzoek vanuit de AC (de vervangende scheidsrechter doet een betaalverzoek aan de AC).