Vacatures

Bestuur - Kascontrolecommissie - Kascontrolecommissie
Vacature kascontrolecommissie
Als kascommissie controleer je de boekhouding en de jaarrekening. Naast de controle op de cijfers informeer jij je over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën. Dit is de administratieve organisatie. Op basis van de kascontrole schrijft de kascommissie een advies. Dit advies is gericht aan de leden van de vereniging. De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur. De decharge geldt dus niet alleen aan de penningmeester, maar betreft het gehele bestuur. Een bestuur is altijd gezamenlijk verantwoordelijk.