Hockey 22 Mei

Update KNHB: 9 tegen 9 voor O12 elftallen

Nieuws afbeelding

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers van de KNHB staat het plezier en de ontwikkeling van hockeyers centraal. De vertaling van deze visie naar de jongste jeugd komt terug in spelvormen waarin de speelbeleving centraal staat. Hierop aansluitend zijn er afgelopen twee seizoenen bij de O8, O9 en O10 categorie verschillende wijzigingen doorgevoerd. Maar in die periode is er ook kritisch gekeken naar de O12-jeugd. Omdat de resultaten van de georganiseerde fieldlabs voldoende aanknopingspunten gegeven hebben, is de KNHB bij de start van het seizoen 23-24 samen met 28 clubs in Noord Nederland en Oost Nederland een pilot gestart waarbij de O12-jeugd 9 tegen 9 speelt op driekwart van het veld.

 

Onderstaand de film van de KNHB mbt de resultaten van de uitgevoerde pilot:
Seizoen 2024-2025

Omdat de pilot heeft aangetoond dat kinderen door 9 tegen 9 te spelen meer plezier hebben en zich beter ontwikkelen door onder andere meer balcontact en meer betrokkenheid bij het spel, is het met ingang van seizoen 2024-2025 voor alle O12-teams in Nederland mogelijk om 9 tegen 9 te spelen. Deze competitie wordt aangeboden naast de huidige 11 tegen 11 competitie.

Als er minder spelers in het veld staan, wordt het aantal balcontacten groter. Ontdekken is een belangrijk element van de ontwikkeling van hockeyers, wat gestimuleerd wordt door veel balcontacten. Dat maakt het een essentieel uitgangspunt om kinderen maximaal van het spel te laten genieten. Vanuit dit perspectief en de resultaten van de pilot hebben wij als club besloten dat alle O12 elftallen met ingan van seizoen 2024-2025 de 9 tegen 9 competitie gaan spelen

 

9 tegen 9

Er wordt gespeeld met de huidige spelregels. De goal staat op de 23 meterlijn en de cirkel wordt uitgezet met flaps/fieldmakers. De middenlijn wordt met pionnen aan de zijlijn aangegeven. Ook voor de middelstip kan een marker worden gebruikt.