16 Juli

Voorlichtingsbijeenkomst Coronamaatregelen

Nieuws afbeelding

Beste coaches, teammanagers en/of spelers,

 

Momenteel zijn wij druk bezig met het Coronaproof maken van onze vereniging. Wij hebben gemerkt dat de geldende maatregelen grote gevolgen hebben voor het doen en laten op onze club. Om alles in goede banen te leiden, worden er voor de eerste trainingen op 3 augustus a.s. twee bijeenkomsten georganiseerd.

 

Per team moet er minimaal 1 persoon op de voorlichting aanwezig zijn geweest. Deze persoon is ons aanspreekpunt inzake Corona en verantwoordelijk voor het voorlichten van de rest van het team en de toeschouwers/ouders. In principe verwachten wij dat dit de coach of teammanager is.

 

Wij hebben ook gezien dat nog niet alle teams in LISA beschikken over een teammanagement of mogelijk dat deze is verhinderd op het moment van voorlichting. Daarom mag ook binnen het team 1 persoon worden aangewezen welke op 1 van de voorlichtingsmomenten aanwezig is.

 

Indien er namens een team niemand aanwezig is geweest op de voorlichtingsmomenten gaan wij ervan uit dat het team en haar toeschouwers geen gebruik wenst te maken van het clubhuis, de kleedkamers, e.d.

 

Op donderdag 30 juli a.s. start de voorlichting om 19.00 uur en op zaterdag 1 augustus a.s. om 10.00 uur in het clubhuis!

 

Wij controleren middels een presentielijst wie ons aanspreekpunt is met betrekking tot Corona. Vooraf aanmelden is niet nodig!

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail: [email protected]