Veilig Sportklimaat

Een Veilig Sportklimaat? Daar tekenen wij voor!
Samen met alle coaches, begeleiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers én ouders streeft Hockeyclub Etten-Leur naar een Veilig Sportklimaat. Is dat lastig? Helemaal niet. Vanaf de start van het hockeyseizoen 2015-2016 ondertekenen alle meerderjarige trainers, begeleiders en teammanagers die jeugdteams begeleiden een document met omgangs- en gedragsregels.

Download hier het volledige beleid 'Veilig Sportklimaat'.
Download hier het pestprotocol.

Vertrouwenscontactpersoon

Hockeyclub Etten-Leur heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is de het eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) overtreding van de omgangs- en gedragsregels. Zowel leden als ouders en vrijwilligers kunnen hier terecht.

Lennard van Dongen is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen HCEL. Hij heeft geen zitting in het bestuur of commissies. De VCP handelt volgens het 'Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving' van het NOC*NSF. Je bereikt de VCP door een e-mail te sturen naar [email protected].

In voorkomende gevallen kan de VCP al dan niet in samenspraak met de voorzitter van het bestuur de situatie ter beoordeling of behandeling voorleggen aan de Fair Play Commissie.