Corona protocol HCEL

Door alle ontwikkelingen in onze maatschappij, inclusief de daarbij behorende regels van de overheid, hebben wij een protocol opgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn de protocollen van NOC NSF, de hockeybond en het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland. Van onze vereniging wordt verwacht dat wij de regels actief hanteren en naleven, voor zover dat mogelijk is.

Als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen wij op een verantwoorde manier de hockeysport aanbieden en ook ons clubhuis openstellen. Lees deze regels daarom goed door en bespreek deze met je team. Breng ook toeschouwers van jullie wedstrijden alsjeblieft op de hoogte van de geldende regels. Mochten er vragen zijn, kun je deze uiteraard altijd stellen via [email protected].

Basisregels

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! Ook als je het vermoeden hebt dat het geen corona is.
 • Ga direct naar huis als je op de club klachten krijgt, zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten op het veld). Coaches, trainers en teammanagers boven de 18 jaar dienen ook op het veld 1,5 meter afstand te houden van jeugdspelers.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep. Juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Bij het betreden van het complex adviseren wij dringend om handen te desinfecteren. Hiervoor staan op verschillende plekken desinfectiepalen. Schud geen handen.
 • Er mag niet worden geschreeuwd en/of gezongen. Ook geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
 • Betalen kan alleen cashless. Er kunnen consumptiekaarten worden gekocht voor kinderen.
 • Leen geen materialen uit. Ieder team heeft beschikking over eigen materialen.
 • Gebruik een eigen bidon. Indien bidons door de club ter beschikking worden gesteld, zorg er voor dat jouw bidon herkenbaar is.
 • Denk logisch na over het nuttigen van fruit, bijvoorbeeld door gebruik van satéprikkers om te eten of iedereen een los stuk fruit.
 • Je dient de aanwijzingen van onze (corona)vrijwilligers, bestuursleden en/of barkrachten op te volgen.
 • Kom je terug uit een land met een oranje reisadvies? Vanuit de overheid wordt verzocht om dan 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Het is dan niet toegestaan om in die periode van 10 dagen naar de club te komen.
 • Je wordt verzocht je te registreren bij een bezoek aan onze club in verband met onze registratieplicht. Deze gegevens worden alleen gebruikt indien de GGD in het kader van een contactonderzoek vraagt om gegevens te overleggen. Na 14 dagen worden de gegevens verwijderd.
 • Wij verzoeken iedereen de aangegeven looproutes op ons complex te volgen.

Sporten

 • Op het veld hoeft geen afstand gehouden te worden. Buiten het veld moet iedereen boven 18 jaar wel 1,5 meter afstand houden.
 • Wij verzoeken om geblesseerde spelers en teambegeleiding zoals managers die niet direct betrokken zijn bij het begeleiden van de wedstrijd niet mee het veld op te laten gaan.
 • Ijs om te koelen nodig tijdens een training of wedstrijd? In de kleedkamergang staat meteen om de hoek bij de ingang een vriezer met ijs. Gelieve het ijs daar ook terug te leggen.
 • Ongelukje tijdens openingstijden kantine? Bij de tweede bar (vanuit vergaderruimte) zijn EHBO-spullen te krijgen. Tijdens trainingen kan men gebruik maken van het materiaal boven de ijskast in de gang naar de kleedkamers. Maak melding bij de verenigingsmanager indien het letsel lijdt tot een bezoek aan huisarts, HAP en/of ziekenhuis.
 • Toeschouwers mogen kijken langs het veld. Zij moeten hierbij zelf 1,5 meter afstand tot andere huishoudens waarborgen (indien ouder dan 18 jaar). Dit geldt voor het gehele complex.
 • Wij willen de trainer die het complex opent verzoeken om de desinfectiezuil uit de kleedkamergang bij de boom voor het clubhuis te plaatsen. Zo kan iedereen zijn handen desinfecteren. Tevens willen wij verzoeken aan de trainer die het complex sluit om deze zuil weer in de kleedkamergang terug te zetten.

Kleedkamer

 • De kleedkamers zijn doordeweeks (maandag t/m vrijdag) voorlopig gesloten.
 • Juniorenteams mogen op zaterdag de kleedkamers vrij gebruiken. Spelers en/of begeleiding van boven de 18 jaar moeten hierbij wel ten alle tijden 1,5 meter afstand houden tot de rest van het team. Alleen de teambegeleiding van juniorenteams mag in de kleedkamer komen. Ouders blijven buiten de kleedkamer.
 • Voor alle seniorenteams wordt op zondag een kleedkamer gereserveerd voor gebruik NA de competitiewedstrijd. Hier kan alleen direct na de wedstrijd voor maximaal 60 minuten gebruik van worden gemaakt. Er wordt ook een kleedkamer voor de tegenstander gereserveerd. Verdere communicatie hierover volgt per mail.
 • Gelet op de ruimte in de douche kunnen er maximaal twee spelers van boven de 18 tegelijkertijd douchen.
 • Per kleedkamer is een maximum aantal toegestane personen van boven de 18 jaar bepaald. Dit aantal mag niet overschreden worden. Voor kleedkamer 2 en 4 zijn dit 5 personen en voor kleedkamer 5, 6, 7 en 8 zijn dit 8 personen.
 • Kleedkamers zijn voorlopig op zondag niet beschikbaar voor teambesprekingen, maar alleen voor het douchen.
Wij overleggen nog met seniorenteams of een andere invulling wenselijk/mogelijk is. Uitgangspunt is dat de regels worden nageleefd.

Clubhuis + terras

 • Een zitplaats is verplicht.
 • Pak zelf een krukje/stoel en zorg er voor dat je voldoende afstand houdt
 • Zitplaatsen van iedereen boven de 18 jaar moeten 1,5 meter uit elkaar zijn.
 • Juniorenteams mogen wel samen zitten op bijvoorbeeld de banken. Op de banken zitten stickers waar iedereen boven de 18 jaar wel/niet kan zitten.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en plaats overig materiaal op de daarvoor bestemde kar welke bij het clubhuis staat.
 • Gebruik van het clubhuis buiten openingstijden kan alleen in overleg met de verenigingsmanager. Het nuttigen van etens- of drinkwaren buiten openingstijden is alleen toegestaan na overleg met de horecamanager.
Onze openingstijden komend seizoen luiden als volgt:
 • Woensdag 15.45 tot 18.00 uur
 • Donderdag 21.00 uur tot 24.00 uur
 • Vrijdag 15.45 tot 18.00 uur en 21.00 uur tot 01.30 uur
 • Zaterdag 08.00 uur tot uiterlijk een uur na laatste wedstrijd
 • Zondag 08.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen andere openingstijden worden gehanteerd.

Het niet opvolgen van bovenstaande maatregelen kan (grote) gevolgen (boetes tot sluiting van het complex) hebben voor de club. Wij verzoeken jullie daarom hierbij vriendelijk doch dringend om de geldende regels na te leven, je eigen verantwoordelijkheid te nemen en elkaar er op attent te maken als het ‘lastig blijkt’ de regels na te leven.

Indien je je niet aan bovenstaande regels houdt dan kan het bestuur passende maatregelen (laten) nemen. Lijd de club schade als gevolg van (nalatig) handelen en overtreden van de regels, dan wordt de schade op je verhaald.

Het bestuur is niet voornemens om ‘politieagent’ te spelen. Dit betekent dat wij vooral uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en dat we samen voor een gezellige en goede sfeer zorgen. We zorgen er dan ook samen voor dat alles zo goed mogelijk verloopt. Heb je ideeën of suggesties? Aarzel niet om die aan te dragen bij onze verenigingsmanager ([email protected]) of horecamanager ([email protected]).

Dank je wel voor je medewerking!

Aanwezigheidsregistratie Horeca HCEL

Met ingang van donderdag 20 augustus heeft de Gemeente Etten-Leur het aan sportverenigingen opgelegd om een aanwezigheidsregistratie bij te houden. Dit is met het oog op een contactonderzoek indien zich op Hockeyclub Etten-Leur een corona besmetting voordoet.

Je scant een QR-code, die op meerdere plaatsen op de club is opgehangen of gaat naar de website https://www.hcel.nl/registratie. Via de QR-code of genoemd internetadres word je doorgeleid het bezoekregistratieformulier.
Je kunt hier inloggen met je lidnummer en wachtwoord of als bezoeker (login als bezoeker als je je lidnummer en wachtwoord niet weet). Het is ook mogelijk je van tevoren te registreren.

De gegevens, die je invult, worden 14 dagen bewaard en daarna verwijderd. Indien je louter een wedstrijd speelt of traint dan is de registratie niet nodig. De registratie is zonder meer verplicht zodra gebruik wordt gemaakt van horeca, op welke wijze dan ook. Je kunt de vragenlijst ook openen door te klikken op onderstaande QR-code.

QR bezoekersregistratie HCEL

Wij verzoeken je vriendelijk om medewerking te geven aan de registratie.

Dank je wel voor jouw medewerking.