23 Maart

Bericht van bestuur

Nieuws afbeelding

Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,

In de afgelopen weken is onze samenleving en maatschappij diep en hard geraakt door het Corona virus. Niemand heeft kunnen voorzien dat we zo kwetsbaar zijn ondanks alle moderne technieken, de wetenschap en de globalisering van de afgelopen decennia. Ook binnen onze hockeyvereniging hebben we te maken met deze situatie en hierdoor kunnen we al wekenlang onze favoriete sport niet beoefenen en ontbreekt het aan de mogelijkheid om samen met jouw teamgenoten gezellig op de club te zijn. Dit is natuurlijk heel vervelend maar het valt in het niet bij de berichten die we dagelijks lezen en horen.

Ook als vereniging staan we vooral stil bij de nabestaanden van mensen, die aan deze ziekte overlijden, en bij alle mensen die hierdoor ernstig ziek zijn. Hierdoor realiseren wij ons dat hockey een bijzaak is geworden. Met bewondering en veel respect kijken wij naar alle mensen, die dag en nacht in de weer zijn om ons door deze crisis heen te vechten. En dit is dan toch ook wat onze samenleving typeert. We nemen samen onze verantwoordelijk en samen bereiken we wat nodig is. Dit betekent ook dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om de voorgeschreven maatregelen op te volgen. Het bestuur roept je op om je echt aan deze maatregelen te houden. Het helpt ons allemaal om het verspreiding van het virus sneller tegen te gaan.

 

Met een gevoel van trots lezen we berichten over allerlei initiatieven om elkaar te helpen. Laten we hopen dat deze crisis niet voor niets is geweest en dat we er lessen uit trekken voor de toekomst. Wat ons betreft moet de daadkracht en saamhorigheid van de afgelopen weken ook na Corona blijven. Dat is de basis om voor de jongere en toekomstige generaties om op te bouwen.

Wanneer we weer naar de club mogen, wanneer we weer mogen trainen en spelen is nog volstrekt onduidelijk. Hoewel de maatregelen nu tot en met 6 april zijn afgekondigd, moeten we er rekening mee houden dat dit langer zal duren. Natuurlijk zullen wij je informeren zodra er meer bekend is. Tot die tijd vragen wij je om alle genoemde maatregelen in acht te nemen. Achter de schermen proberen we ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op een herstart van het seizoen en kijken we al met een schuin oog naar seizoen 2020-2021. Ook hierover word je geïnformeerd zodra daarvoor aanleiding is.

Wat onveranderd is gebleven dat we onze hockeyvereniging met z'n allen moeten dragen en invulling moeten geven. Daadkracht en saamhorigheid horen ook bij onze vereniging. Zodra sportverenigingen weer 'los' mogen, moeten we er SAMEN voor zorgen dat trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten snel worden opgestart. Ook zullen we snel moeten schakelen met het oog op volgend seizoen. Wat ook onveranderd is gebleven, is de noodzaak van vrijwilligers. In deze periode realiseren we ons ongetwijfeld dat niets vanzelfsprekend is. Dit geldt ook voor de organisatie van onze club. Wil je daarom in deze weken nog eens jouw gedachten laten gaan over wat jij voor onze club kunt en wilt betekenen en dat aan ons wil laten weten?

Blijf gezond, denk aan jouw naasten en jezelf en wees lief voor elkaar. Zodra het kan en mag, zien we je graag weer op de club.

Bestuur Hockeyclub Etten-Leur