Inschrijfformulier


Inschrijven als spelend lid? Of als vrijwilliger? Leuk!
Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Met het inschrijven bij HC Etten-Leur geef je aan kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement en de Privacy policy van Hockeyclub Etten-Leur.

Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Onderstaande rekeninghouder verleent tot wederopzegging toestemming aan HC Etten-Leur om de vastgestelde contributie van de opgegeven bankrekening af te schrijven voor het ingeschreven lid.

De contributie wordt pas geïncasseerd nadat de proefperiode (3x trainen) is verlopen en we de bevestiging van onze coördinator hebben ontvangen dat bovengenoemde persoon daadwerkelijk lid wordt van HC Etten-Leur. Voor die tijd is de inschrijving voorlopig.

 
   
 
   
 
   
Aanvullende informatie
   
   
   
   
   
 
   
 
Vrijwilligerstaken
  HC Etten-Leur is een club voor leden en door leden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de club goed draait. Daarom verwachten we ook van jou (of je ouders/verzorgers) dat je hierin je steentje bijdraagt. Geef hier aan voor welke taak we je kunnen benaderen. In de toelichting hieronder kun je eventueel extra taken die je leuk lijken vermelden.

 
   
   
Beeldmateriaal
  HC Etten-Leur maakt gebruik van eigen fotografen die met regelmaat foto's maken van onze teams en (hockeyende) leden. Deze foto's zijn voor eigen gebruik, publicatie op website en/of (social) media.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.