Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
Hockey Categorie*
Scheidsnummer
Vrijwilliger Categorie*
Scheidsnummer
Vragen
Zijn er reeds gezinsleden lid van HCEL, aanvinken indien ja!
Bent u reeds eerder lid geweest van HCEL, aanvinken indien ja!
Bent u al eerder lid geweest van een andere Hockeyvereniging?
Zo Ja, in welk team heeft u daar gespeeld? Geef hier het team waarin u voor het laatst bent ingedeeld!
Bent u in het bezit van een scheidsrechterskaart? Ja, geef nr. op! Nee, vul nee in! Nr. onbekend vul nr.onb.? in!
- U verklaart door het indienen van dit formulier dat u kennis van inhoud van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement te hebben genomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Voor overige vragen richt u zich tot Bestuur Hockeyclub Postbus 246, 4870 AE Etten-Leur : BESTUUR@HCEL.NL
- U verklaart bereid te zijn uw medewerking te verlenen bij het vervoer naar uitwedstrijden.
- Uitvoeren van Scheidsrechters-diensten tijdens de competitie
- Bemannen van de wedstrijdtafel tijdens competitie dagen
- Bereidheid tot toetreden tot een commissie, indien u ervaring heeft met een club functie kunt u dat hier opgeven
- Bereidheid tot het uitvoeren van vrijwillige bar-diensten
- U verklaart hiermee akkoord te gaan met de automatische incasso van de contributie.
- Nadat uw inschrijving is ontvangen en door onze ledenadministratie is verwerkt,
krijgt u een melding of formulier met opdracht tot automatische incasso thuisgestuurd.
Opmerking